0316 344632

Covid-19 besmetting medewerkers Horizon Groep

Zondag 03 mei 2020, Velp Gld.

Onder een gezamenlijk gehuisveste groep medewerkers van de Horizon Groep is Covid-19 vastgesteld. Dit gebeurde nadat één van de huisgenoten – een 47-jarige vrouw – met Covid 19 verschijnselen werd opgenomen in het ziekenhuis. De vrouw woont samen met 9 andere personen in een woonunit in Velp. Deze woonunit vormt samen met nog twee andere units woonruimte voor in totaal 51 personen.

In eerste instantie heeft de GGD de directe huisgenoten van de vrouw getest. Daaruit bleek dat 4 anderen eveneens positief getest werden op het virus, terwijl bij 5 personen de test negatief bleek. Op basis van deze uitkomsten is besloten om ook de overige bewoners van het complex (de indirecte huisgenoten) te testen. Van deze 41 personen bleek dat 23 personen positief getest werden en 28 personen zijn negatief getest.

 Positief geteste personen

Alle positief geteste personen zijn tijdelijk op een alternatieve locatie gehuisvest. Hun reguliere woonruimte is/wordt extra schoongemaakt conform de adviezen en richtlijnen die de GGD hierover geeft. De opgenomen vrouw is inmiddels zover hersteld dat zij het ziekenhuis heeft kunnen verlaten. Zij verblijft eveneens op een alternatieve locatie. In overeenstemming met de richtlijnen van de GGD geldt de afspraak dat deze mensen in isolatie verblijven. Zodra zij 72 uur zonder klachten zijn, kunnen zij terugkeren naar hun reguliere woonruimte. Wanneer zij wel klachten hebben (gehad), geldt dat ze 24 uur volledig klachtenvrij moeten zijn alvorens zij kunnen terugkeren naar hun reguliere woonruimte.

 Negatief geteste personen

De bewoners die negatief getest zijn, blijven op hun reguliere woonadres. Zij blijven hier 14 dagen in quarantaine. Er geldt een uitzondering voor mensen die wel (milde) klachten hebben, maar (nog) niet positief testen. Zij zijn ook elders gehuisvest en worden aanvullend getest. Daar vallen ze onder het regime zoals hierboven beschreven en kunnen zij terugkeren naar hun reguliere woonruimte als ze 72 uur klachtenvrij blijven.

 Verzorging en voorzorgsmaatregelen

Omdat de medewerkers in quarantaine zitten, zorgt Horizon uit het oogpunt van goed werkgeverschap voor ondersteuning. Zo worden er bijvoorbeeld boodschappen gedaan en is er een huismeester om te helpen bij praktische zaken. Ook wordt gezorgd voor het desgewenst vertalen van informatiematerialen in de eigen taal en is er te allen tijde ondersteuning beschikbaar van iemand die de eigen taal van de medewerkers spreekt.

De directie van de Horizon Groep zal alle betreffende medewerkers waar nodig ondersteuning bieden, voor zover die binnen haar mogelijkheden ligt.

Namens de directie van Horizon Groep is voor vragen bereikbaar:

Miranda Post
Woordvoerder ai
0650245573 / mooiwerk@mooiwerk.nl
0316 344632